Sanja Putica

sanja putica

Rođena sam 22. siječnja 1979. U Dubrovniku. Osnovnu sam školu završila u Dubrovniku, a 1997. maturirala u Gimnaziji Dubrovnik. 2002. godine diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesora hrvatskoga jezika i književnosti i opće lingvistike.

2013. upisala sam Doktorski studij komunikologije na Sveučilištu J.J.Strossmayer u Osijeku. Nakon stečenog radnog iskustva u osnovnim i srednjim školama, u rujnu 2012. izabrana sam za ravnateljicu Gimnazije Dubrovnik, a to mjesto napuštam u trenutku izbora za zastupnicu u Hrvatski sabor u studenom 2015. godine.

Dva sam puta izabrana za vijećnicu u Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, a u stranci sam obnašala dužnost predsjednice temeljnog ogranka, podpredsjednice Županijskog odbora MHDZ Dubrovačko-neretvanske županije, potpredsjednice Gradskog odbora HDZ-a Dubrovnik, članice Nacionalnog odbora MHDZ-a.

U rujnu 2015. Izabrana sam za predsjednicu Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski.

Društvene mreže

Posjetite nas na društvenim mrežama:

    

Naš slogan

vjerodostojno